Новини

Група ініціативних студентів Української Академії Друкарства розробила...
16 січня, о 16.00, у Львівському Палаці Мистецтв відбулося відкриття в...
У 2017 році 50-ліття підготовки майбутніх редакторів та видавців відзн...
Читати всі новини

Наукові дослідження в Українській академії друкарства виконуються в рамках законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року», зокрема за наступними основними напрямками:

  • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку у суспільстві;
  • інформаційні та комунікаційні технології;
  • нові речовини та матеріали;
  • удосконалення поліграфічного устаткування;
  • створення нових матеріалів і технологічних процесів для поліграфічної промисловості;
  • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
  • створення навчально-методичних засобів на основі інформаційно-поліграфічних технологій для інклюзивної освіти;
  • опрацювання енерго- та ресурсозберігаючих процесів у машинобудуванні;
  • розв’язання соціально-економічних проблем видавничо-поліграфічного комплексу в умовах переходу до ринкової економіки;
  • вирішення актуальних проблем книговидання, книгознавства та мистецтва оформлення української книги