Інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 242-23-40

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

тел. (032)235-75-77

 

Інформація спеціалізованої вченої ради

Положення про вчену раду

Автореферати, дисертації

Новини

Українська академія друкарства готує не лише талановитих керівників ви...
19 квітня у приміщенні Національного центру ділового та культурного сп...
19 квітня 2018 року в конференц-залі Української академії друкарства в...
Читати всі новини

05.13.06 – “Інформаційні технології”

 

На здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Ковальський Б.М. методологічні основи створення та застосування інформаційної технології кольорового друку
  / Українська академія друкарства; науковий консультант – д.ф-м.н, професор. Шовгенюк М.В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 2. Верхола М.І.теоретико-методологічні основи розроблення інформаційних технологій для аналізу і налагодження фарбодрукарських систем
  / Українська академія друкарства; науковий консультант – д.т.н, професор. Луцків М.М.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

 1. Білан В.П. інформаційна система керування аркушерізальною ротаційною машиною
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – к.т.н, доц. Верхола М.І.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 2. Кляп М.М. інформаційна технологія використання методів прогнозування в системах управління друкарськими технологічними процесами
  / Ужгородський національний університет та в Українська
  академія друкарства; наук. кер. – д.т.н, професор. Дурняк Б.В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 3. Поліщук Д.О. Інформаційна технологія комплексного детермінованого оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем
  / Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України (м. Львів); наук. кер. – д.ф-м.н, Яджак М. С.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 4. Пановик У.П. Інформаційна технологія удосконалення налаштування фарбодрукарських системофсетних машин
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – к.т.н, доц. Верхола М.І.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 5. Кульчицька І.О. Інформаційна технологія корекції та розпізнавання спотворених зображень тексту
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – д.т.н, проф. Тимченко О.В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 6. Федина Б.І. Інформаційна технологія узгодження термодинамічної взаємодії процесів сушіння книжкових блоків
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – к.т.н, доц. Стрепко І.Т.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 7. Сорока Н.В. Моделі інформаційної технології проектування користувацького інтерфейсу інтерактивних електронних видань
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – к.т.н, доц. Хамула О.Г.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 8. Гук І.Б. Інформаційна технологія налагодження осьового розподілу фарби у фарбодрукарських системах офсетних машин
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – к.т.н, доц. Верхола М.І.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 9. Петяк Ю.Ф.Інформаційна технологія формування ефективності видавничих і корпоративних систем захисту даних на мобільних пристроях
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – д.т.н, проф. Сеньківський В.М.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 10. Хомета Т.М. інформаційна технологія формування засобів захисту соціальних інформаційних систем
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – д.т.н, проф. Дурняк Б.В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 11. Майба Т.М. методи і моделі інформаційної технології визначення рівня безпеки технологічних процесів на основі оцінювання ризику
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – д.т.н, проф. Дурняк Б.В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 12. Пасєка Н.М. моделі та методи інформаційної технології активізації процесів навчання
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – д.т.н, проф. Сікора Л.С.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2

 

05.05.01 – “Машини і процеси поліграфічного виробництва”

На здобуття наукового ступеня доктора наук

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

 1. Петрик П.Б. удосконалення технології ароматизації поліграфічної продукції в офсетних рулонних машинах
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – д.т.н, професор. Гавенко С. Ф.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 2. Стеців Я.Б. удосконалення пристроїв переміщення напівфабрикатів у самонакладах поліграфічних і пакувальних машин
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – к.т.н, Коломієць А. Б.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 3. Никируй В.Е. удосконалення технології виготовлення флексографічних друкарських форм лазерним гравіюванням
  / Українська академія друкарства; наук. кер. – к.т.н, Маїк В.З.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2