Інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 242-23-40

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

тел. (032)235-75-77

 

Інформація спеціалізованої вченої ради

Положення про вчену раду

Автореферати, дисертації

Новини

Українська академія друкарства готує не лише талановитих керівників ви...
19 квітня у приміщенні Національного центру ділового та культурного сп...
19 квітня 2018 року в конференц-залі Української академії друкарства в...
Читати всі новини
����

ЖИДЕЦЬКИЙ

ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01,

кандидат технічних наук, доцент

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

07.10.2015

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року

Відповідно до підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 29 вересня 2015 року

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

 1. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.

Міністр Сергій КВІТ

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С. Д. Криштоф

 

 

Додаток 1  до наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2015 № 1021

Перелік спеціалізованих вчених рад

ТЕХНІЧНІ НАУКИ В Українській академії друкарства спеціалізована вчена рада Д 35.101.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» та 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на два роки. Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2015 № 1021

Склад спеціалізованих вчених рад

Українська академія друкарства Д 35.101.01

Голова ради:

 1. Дурняк Богдан Васильович, д.т.н., професор, ректор, Українська академія друкарства, спеціальність 05 .13 .06.

Заступник голови:

 1. Регей Іван Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01.

Вчений секретар:

 1. Жидецький Валерій Цезарійович, к.т.н., доцент, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01.

Члени ради:

 1. Величко Олена Михайлівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет України «КПІ» , спеціальність 05.05.01;
 2. Гавенко Світлана Федорівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01;
 3. Казьмірович Роман-Станіслав Владиславович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 4. Коробчинський Максим Володимирович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка Міністерства оборони України, спеціальність 05 .13.06;
 5. Кузнецов Владислав Олександрович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01;
 6. Кунченко-Харченко Валентина Іванівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.13.06;
 7. Луцків Микола Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 8. Морфлюк Валерій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ», спеціальність 05.05.01;
 9. Огірко Ігор Васильович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 10. Сенківський Всеволод Миколайович, д.т.н., професор, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.13.06;
 11. Сікора Любомир Степанович, д.т.н., професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри, спеціальність 05.13.06;
 12. Тимченко Олександр Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.13.06;
 13. Топольницький Петро Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 05.05.01;
 14. Чехман Ярослав Іванович, д.т.н., професор, Українська академія друкарства, професор’ кафедри, спеціальність 05.05.01;
 15. Шовгенюк Михайло Васильович, д.ф.-м.н., професор, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, провідний науковий співробітник, спеціальність 05.05.01.

 

Директор департаменту атестації кадрів вигцої кваліфікації С. Д. Криштоф