Львівський регіональний центр оцінювання якості

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні677
mod_vvisit_counterВчора1177
mod_vvisit_counterЗа тиждень3045
mod_vvisit_counterМинулого тижня8870
mod_vvisit_counterЦього місяця34952
mod_vvisit_counterМинулого місяця18796
mod_vvisit_counterВсі дні699054

Он-лайн: 28
Сьогодні: лип. 30, 2014

 

Українська версія

To all the Members of the International Association of Printing Educational Establishments and Members
of Balkan Print Forum

Appeal from professors and students of
Ukrainian Academy of Printing (Lviv)


Dear colleagues and friends!

In this difficult time, factually in the state of war started on the territory of sovereign Ukraine, we would like European professional community to know what's really happening in our country.

After escaping abroad of former President Yanukovych because of the mass protests of Ukrainian people against the criminal corrupted government, the Supreme Council of Ukraine was forced to take the governing under the country according to the Constitution and became the only legitimate authority in Ukraine. Russia gave the shelter to the man who ordered to shoot peaceful protesters (over 100 dead and over 1,000 wounded, including those who will remain disabled forever). Russia, the country we have always considered a partner and a good neighbour, gave shelter to the killer and dictator. We have not had time to mourn and to bury all the dead, but faced the threat of dismemberment of the country.

Russian authorities, using the difficult situation and the historically determined differences between the representatives of different regions of the country, started implementation into life their old idea of "picking up lands", which once were part of the Soviet Union. Today the result is known around the world – Russian troops intervened in the Autonomous Republic of Crimea, which is part of independent Ukraine.

As all this is happening on the background of shameless, mendacious propaganda aimed at discrediting the image of Ukraine and distorting the real events, we want to bring the real truth to the world.

We reject the arguments as ungrounded and contrived by Russian side concerning the rights restriction of Russian-speaking citizens of Ukraine, particularly in education. In the Autonomous Republic of Crimea 90-95% of schoolchildren and university students get education in Russian language (among them Crimean Institute of Publishing and Printing Technologies which is the part of Ukrainian Academy of Printing) and mass media broadcasting is in Russian language too.

We appeal to our universities – partners and to all the publishing and printing community, which have an impact on public opinion in their countries to support the Ukrainian people and the state, to call the Russian authorities to stop immediately the occupation of the territory of independent Ukraine, keeping the guarantees for the territorial integrity of Ukrainian borders (Budapest Memorandum of 1994).

The current situation in the Crimea can become a threat to stability not only in Europe – it's a "point of no return" to peaceful life all over the world.

 

English version

До всіх членів Міжнародної асоціації

поліграфічних навчальних закладів світу

та Міжнародного форуму поліграфістів

та вищих поліграфічних навчальних закладів

країн центральної та східної Європи

 

Звернення викладачів та студентів

Української академії друкарства (м. Львів)

Шановні колеги, друзі! У цей непростий час, в умовах фактичної війни, розв’язаної на території суверенної України, ми хочемо, щоб професійна європейська спільнота знала, що насправді відбувається в нашій країні.

Після втечі за кордон внаслідок масових протестів українців проти злочинної, корупційної влади екс-президента Януковича, Верховна Рада України, відповідно до Конституції, взяла на себе керівництво державою і стала єдиним легітимним органом влади в країні. Прихисток людині, що віддавала команди на розстріл мирних мітингувальників  дала Росія, яку ми завжди вважали партнером і добрим сусідом. Ми ще не встигли оплакати і поховати всіх загиблих, як опинилися перед загрозою розчленування країни.

Російська влада, скориставшись непростою ситуацією і граючи на історично детермінованих відмінностях між представниками різних регіонів країни, стала реалізовувати свою давню ідею «збирання земель», які свого часу перебували у складі Радянського Союзу. Сьогодні результат відомий усьому світові – російські війська здійснили інтервенцію в Автономну Республіку Крим, яка є складовою незалежної України.

Оскільки все це відбувається на тлі безсоромної, брехливої пропаганди, спрямованої на дискредитацію іміджу України та спотворення реальної картини, ми хочемо, щоби світ знав правду.

Ми відкидаємо як безпідставні надумані російською стороною аргументи щодо обмеження прав російськомовних громадян України, зокрема, на здобуття освіти. В Автономній Республіці Крим 90-95% учнів загальноосвітніх шкіл та студентів університетів навчаються російською мовою  російськомовними є і мас-медіа.

Ми звертаємося до університетів-партнерів та всієї видавничо-поліграфічної спільноти, яка має вплив на формування громадської думки у своїх країнах, із закликом підтримати український народ і державу, закликати владу Росії негайно припинити окупацію території незалежної України, дотримуючись даних нею гарантій щодо територіальної цілісності і недоторканості українських кордонів (Будапештський меморандум 1994 року).

Сьогоднішні події у Криму можуть стати загрозою стабільності не лише в Європі, - це «точка неповернення» до мирного життя в усьому світі.

 


Про академію

Українська академія друкарства — єдиний в Україні автономний вищий навчальний заклад, який готує фахівців для видавничої справи та друкарства. За свою 80-річну історію вона випустила десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які сьогодні формують інформаційний простір держави, працюючи у видавництвах, друкарнях, засобах масової інформації, поліграфічних підприємствах різної форми власності, книгарнях, рекламних організаціях, науково-дослідних та машинобудівних підприємствах тощо.

Академія готує фахівців із 16 спеціальностей на освітньо-кваліфікаційному рівні молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр. Нині в академії навчається 6600 студентів усіх форм навчання. На 21 кафедрах здійснюють навчальний процес і ведуть плідну наукову роботу 34 професори, доктори наук, 195 доцентів, кандидатів наук. Вони докладають усіх зусиль, передаючи студентам знання і свій професійний та життєвий досвід, щоб виплекати із них ерудованих професіоналів, справжніх патріотів і громадян, які свідомо працюватимуть для розвитку українського книговидання.

До складу академії входять Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій, Поліграфічний коледж, видавництво, сучасна навчально-експериментальна друкарня. Діє навчально-демонстраційний центр фірми «Гейдельберг», обладнання якого використовується для проведення практичних та лабораторних занять. А також створюється навчальний центр для занять студентів інженерних спеціальностей, який буде оснащений технікою фірм «Ман Роланд» і «КВА». Бібліотека академії оснащена автоматизованою системою пошуку літератури, електронним каталогом видань та достатнім бібліотечним фондом, до якого входять найсучасніші підручники та посібники, авторами багатьох з яких є науково-педагогічні працівники УАД.

З кожним роком розширюється та вдосконалюється міжнародна співпраця академії. Як член Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів ВНЗ бере участь у створенні єдиного європейського освітянського простору з підготовки фахівців для видавництв та поліграфії, тісно співпрацює зпровідними навчальними закладамита поліграфічними підприємствами європейських країн. Зокрема, УАД підтримує тісні зв’язки з такими навчальними закладами, як Оксфорд-Брукс університет (Велика Британія), Лейпцизький і Берзький університети (Німеччина), Варшавська політехніка (Польща), Московський державний університет друку (Росія), укладено угоди про співпрацю із фірмами «Гейдельберг», «Ман-Роланд», «Адаст», «Колбус». У травні 2005 року вперше в Україні на базі УАД проведено чергову 36 науково-практичну конференцію Міжнародної асоціації поліграфічних навчальних закладів.

За багаторічну  інноваційну педагогічну діяльність щодо модернізації освіти Українській академії друкарства 2006 року було присвоєно Почесне звання «Лідер сучасної освіти», наш ВНЗ успішно підтвердив у 2007 році.

 

 


Новини

створено: 2014-07-23 07:53:25
Розклади консультацій 2014
Р о з к л а д   к о н с у л ь т а ц і й для вступників денної форми навчання у 2014 р. (вул. ...

створено: 2014-07-18 19:04:02
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ ТОГО, ХТО РЯТУВАВ НАС!
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ ТОГО, ХТО РЯТУВАВ НАС! ЗБІР КОШТІВ НА ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЮ ЗАГАСАЙЛА ...

створено: 2014-07-16 23:55:59
Вступні іспити
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості ...